Av. Zekiye Kuşgöz | Makaleler
Av. Zekiye Kuşgöz, 1989 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 2013 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.
16425
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16425,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Makaleler

Heyet halinde alınan SİR raporunda annenin çalışma saatlerini çocuğun gelişimi açısından uygun olmadığı, çocukla yeteri kadar ilgilenemediği, çocuğa şiddet uygulayarak sevdiği ,kadının kaldığı ortamın çocuğun fiziksel ihtiyaçlarını kısmen karşıladığı, yeterli eşyanın bulunmadığının bildirildiği, çocuğun 17/02/20...... tarihli beyanı ile çocuğun anne ile kalmaktan memnun olmadığı, annesinin kendisine kızıp dövdüğünü, babası ile yaşamak istediği, velayetinin babasına verilmesini ve annesi ile yatısız görüşmek istediği, babanın işte çalıştığı dönemlerde ailesinin çocuk bakımına destek olabileceği ,çocuğun okul çağında oluşu, müşterek çocuğun üstün menfaatinin velayetin davacı babaya verilmesini gerektirdiği kanaatine varılmış, velayeti davacı babaya verilmiştir....

ARACIN DEĞER KAYBINI KİM TALEP EDEBİLİR? Meydana gelen trafik kazasında kusuru bulunmayan araç sürücüsü aracında oluşan maddi hasarın tespitini ve değer kaybının karşılanmasını talep edebilir. ARAÇ DEĞER KAYBI KİMDEN TALEP EDİLEBİLİR? Kusursuz araç sürücüsünün aracında meydana gelen zararı, kazaya kusuruyla sebep olan araç sürücüsü karşılamak zorundadır. Yani, araç değer kaybına ilişkin talepler kusurlu araç sürücüsüne ve onun trafik sigortacısına karşı ileri sürülür.Talepler sigorta şirketine yazılı olarak iletilmelidir....

Açıklanan nedenlerle; davanın kabulüne, tahsil edilen 10.500,00-TL tapu harcının, tahsil tarihlerinden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanacak faizi ile birlikte davacıya iadesine, aşağıda dökümü yapılan 92,80-TL yargılama giderinin ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davacı lehine belirlenen 2.270,00-TL avukatlık ücretinin davalı tarafından davacıya ödenmesine, posta gideri avansından artan kısmın talep edilmemesi halinde, kararın kesinleşmesinden sonra Mahkememizce re'sen davacıya iadesine, bu karara karşı, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde, Mahkememize verilecek dilekçe ile, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, 03/06/2021 tarihinde karar verildi....

Açıklanan nedenlerle; davanın kabulüne, tahsil edilen 10.500,00-TL tapu harcının, tahsil tarihlerinden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanacak faizi ile birlikte davacıya iadesine, aşağıda dökümü yapılan 92,80-TL yargılama giderinin ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davacı lehine belirlenen 2.270,00-TL avukatlık ücretinin davalı tarafından davacıya ödenmesine, posta gideri avansından artan kısmın talep edilmemesi halinde, kararın kesinleşmesinden sonra Mahkememizce re'sen davacıya iadesine, bu karara karşı, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde, Mahkememize verilecek dilekçe ile, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, 03/06/2021 tarihinde karar verildi....

ARACIN DEĞER KAYBINI KİM TALEP EDEBİLİR? Meydana gelen trafik kazasında kusuru bulunmayan araç sürücüsü aracında oluşan maddi hasarın tespitini ve değer kaybının karşılanmasını talep edebilir. ARAÇ DEĞER KAYBI KİMDEN TALEP EDİLEBİLİR? Kusursuz araç sürücüsünün aracında meydana gelen zararı, kazaya kusuruyla sebep olan araç sürücüsü karşılamak zorundadır. Yani, araç değer kaybına ilişkin talepler kusurlu araç sürücüsüne ve onun trafik sigortacısına karşı ileri sürülür.Talepler sigorta şirketine yazılı olarak iletilmelidir....

Sadakat yükümlüğüne aykırılık teşkil eden zina, kanunumuzda özel boşanma sebepleri arasında; mutlak bir boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir. Zina ise eşlerden birinin, evlilik birliği devam ederken, karşı cinsten bir kişi ile isteyerek cinsi münasebette bulunması şeklinde tanımlanmaktadır. Bir fiilin Türk Medeni Kanunu kapsamında zina olarak kabul edilebilmesi için; eşlerden birinin, karşı cinsten biriyle bilerek ve isteyerek cinsel ilişkiye girmesi gerekmektedir. Cinsel ilişki dışında hareket ve zina olgusunu gerçekleştirmeyen davranışlar, sadakatsiz davranışlar olup zina nedeniyle boşanma nedeni olamaz, cinsel ilişki dışındaki hallerde haysiyetsiz yaşam sürme (MK m.163) gerekçesiyle boşanma davası açılmalıdır....

T.C. İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 5. VERGİ DAVA DAİRESİE. 2017/327 K. 2017/2689 T. 12.7.2017ÖZET : Dava, taşınmazın satış işlemleri sebebiyle re’sen tarh edilen tapu harcı ile vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemine ilişkindir....

ARACIN DEĞER KAYBINI KİM TALEP EDEBİLİR? Meydana gelen trafik kazasında kusuru bulunmayan araç sürücüsü aracında oluşan maddi hasarın tespitini ve değer kaybının karşılanmasını talep edebilir. ARAÇ DEĞER KAYBI KİMDEN TALEP EDİLEBİLİR? Kusursuz araç sürücüsünün aracında meydana gelen zararı, kazaya kusuruyla sebep olan araç sürücüsü karşılamak zorundadır. Yani, araç değer kaybına ilişkin talepler kusurlu araç sürücüsüne ve onun trafik sigortacısına karşı ileri sürülür.Talepler sigorta şirketine yazılı olarak iletilmelidir....

ARACIN DEĞER KAYBINI KİM TALEP EDEBİLİR? Meydana gelen trafik kazasında kusuru bulunmayan araç sürücüsü aracında oluşan maddi hasarın tespitini ve değer kaybının karşılanmasını talep edebilir. ARAÇ DEĞER KAYBI KİMDEN TALEP EDİLEBİLİR? Kusursuz araç sürücüsünün aracında meydana gelen zararı, kazaya kusuruyla sebep olan araç sürücüsü karşılamak zorundadır. Yani, araç değer kaybına ilişkin talepler kusurlu araç sürücüsüne ve onun trafik sigortacısına karşı ileri sürülür.Talepler sigorta şirketine yazılı olarak iletilmelidir....

Davacı vekili 08/11/2016 tarihli dilekçesinde özetle; müvekkilinin davalı bankanın Cihangir şubesinden 11/03/2011 tarihinde 75.000,00 TL tutarında 60 ay vadeli konut kredisi kullandığını, davalı bankanın da aralarında bulunduğu Türkiye’de faaliyet gösteren 12 bankanın 21/08/2007-22/09/2011 tarihleri arasında mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri konusunda anlaşma ve uyumlu eylem içerisinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı rekabetin korunması hakkındaki kanunun 4.maddesini ihlal ettiklerini bu ihlal sebebiyle müvekkilinin davalı bankaya fazla ödeme yaptığını, bu nedenle zarara uğradığını, bu zararın tespitini ve ayrıca tespit olunan zararın 3 katını tazminat olarak talep ettiklerini belirterek kredi kullanım tarihinden itibaren ticari avans faizi ile birlikte müvekkiline ödenmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalıdan alınmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir....

Davacı vekili 08/11/2016 tarihli dilekçesinde özetle; müvekkilinin davalı bankanın Cihangir şubesinden 11/03/2011 tarihinde 75.000,00 TL tutarında 60 ay vadeli konut kredisi kullandığını, davalı bankanın da aralarında bulunduğu Türkiye’de faaliyet gösteren 12 bankanın 21/08/2007-22/09/2011 tarihleri arasında mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri konusunda anlaşma ve uyumlu eylem içerisinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı rekabetin korunması hakkındaki kanunun 4.maddesini ihlal ettiklerini bu ihlal sebebiyle müvekkilinin davalı bankaya fazla ödeme yaptığını, bu nedenle zarara uğradığını, bu zararın tespitini ve ayrıca tespit olunan zararın 3 katını tazminat olarak talep ettiklerini belirterek kredi kullanım tarihinden itibaren ticari avans faizi ile birlikte müvekkiline ödenmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalıdan alınmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir....

Davacı vekili 08/11/2016 tarihli dilekçesinde özetle; müvekkilinin davalı bankanın Cihangir şubesinden 11/03/2011 tarihinde 75.000,00 TL tutarında 60 ay vadeli konut kredisi kullandığını, davalı bankanın da aralarında bulunduğu Türkiye’de faaliyet gösteren 12 bankanın 21/08/2007-22/09/2011 tarihleri arasında mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri konusunda anlaşma ve uyumlu eylem içerisinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı rekabetin korunması hakkındaki kanunun 4.maddesini ihlal ettiklerini bu ihlal sebebiyle müvekkilinin davalı bankaya fazla ödeme yaptığını, bu nedenle zarara uğradığını, bu zararın tespitini ve ayrıca tespit olunan zararın 3 katını tazminat olarak talep ettiklerini belirterek kredi kullanım tarihinden itibaren ticari avans faizi ile birlikte müvekkiline ödenmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalıdan alınmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir....

Konkordato şirketlerin veya bireylerin , alacaklılara borcunu ödemesi için oluşturulan sistemdir. Kısaca bir borç yapılandırma anlaşmasıdır. Borçlarını düzenlemek ve bu vesile ile de ödemek için zamana ihtiyacı olan, şartları uygun herkes konkordato ilan edebilir....

İŞE İADE DAVASI HAKKINDA İşe iade davasının öngörülmesinin sebebi işverenin işçiyi keyfi olarak işten çıkarmasının önüne geçmektir. İşçi ancak kanunda yazan haklı sebepler dahilinde işten çıkarılabilir. İşten çıkarılan işçi 1 ay içerisinde iade davası açarak işverenin işten çıkarma gerekçesini geçersiz saydırabilir. İşe iade davası haksız gerekçelerle işten ayrılan bir işçinin açacağı dava ile çalıştığı işyerine geri dönmesidir. İş hukuku kapsamında işe iade davası iş güvencesi kapsamında bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Bu davada görevli mahkeme iş mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise işverenin ikametgah yeri veya işçinin işini yaptığı işyerinin bulunduğu yer mahkemesidir. ...

Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret, iş sözleşmesinin askıya alınmasından önce hak kazanılan son ücret olmalıdır. İkramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır. Oysa davacıya yol ve yemek sosyal hakları sağlandığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmayıp, kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamasına esas ücret belirlenirken davacı işçiye sağlanan bu sosyal hakların parasal karşılığının da çıplak ücrete eklenmesi gerekmektedir. Yapılacak iş davacıya sağlanan yol ve yemek sosyal haklarının gerekirse ilgili Ticaret ve Sanayi Odasına sorulmak suretiyle parasal karşılığı tespit edilerek tazminata esas ücret eklenmek suretiyle hesaplama yapılıp, davacının yapmış olduğu ödemeler mahsup edilerek çıkacak sonuca göre karar vermektir. Mahkemece bu husus gözetilmeksizin davacının kıdem ve ihbar tazminatına esas ücretinin eksik şekilde belirlenmesi hatalı olup bozma nedenidir....

Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret, iş sözleşmesinin askıya alınmasından önce hak kazanılan son ücret olmalıdır. İkramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır. Oysa davacıya yol ve yemek sosyal hakları sağlandığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmayıp, kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamasına esas ücret belirlenirken davacı işçiye sağlanan bu sosyal hakların parasal karşılığının da çıplak ücrete eklenmesi gerekmektedir. Yapılacak iş davacıya sağlanan yol ve yemek sosyal haklarının gerekirse ilgili Ticaret ve Sanayi Odasına sorulmak suretiyle parasal karşılığı tespit edilerek tazminata esas ücret eklenmek suretiyle hesaplama yapılıp, davacının yapmış olduğu ödemeler mahsup edilerek çıkacak sonuca göre karar vermektir. Mahkemece bu husus gözetilmeksizin davacının kıdem ve ihbar tazminatına esas ücretinin eksik şekilde belirlenmesi hatalı olup bozma nedenidir....

Kentsel dönüşüm kapsamında 2014 yılından sonra yapılan taşınmazlarda daire satın alanların tapu harcı ödemeleri geri alınabiliyor.  6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun veya kamuoyunun bildiği adıyla Kentsel Dönüşüm Yasası hem vatandaşlara hem de müteahhitlere önemli haklar ve muafiyetler sağlıyor. Kiraz, bu kapsamda 25 Temmuz 2014 tarihinden sonra gayrimenkul alan ve satanların, ilk satışlarda geçerli olmak üzere, ödedikleri tapu harcı ücretlerini geri alabilecekler. Harç muafiyeti hem inşaat yapılmadan önceki yapıları hem de inşaat yapıldıktan sonraki yapılardaki ilk satışları kapsıyor....

Konkordato şirketlerin veya bireylerin , alacaklılara borcunu ödemesi için oluşturulan sistemdir. Kısaca bir borç yapılandırma anlaşmasıdır. Borçlarını düzenlemek ve bu vesile ile de ödemek için zamana ihtiyacı olan, şartları uygun herkes konkordato ilan edebilir....

Davacı vekili 08/11/2016 tarihli dilekçesinde özetle; müvekkilinin davalı bankanın Cihangir şubesinden 11/03/2011 tarihinde 75.000,00 TL tutarında 60 ay vadeli konut kredisi kullandığını, davalı bankanın da aralarında bulunduğu Türkiye’de faaliyet gösteren 12 bankanın 21/08/2007-22/09/2011 tarihleri arasında mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri konusunda anlaşma ve uyumlu eylem içerisinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı rekabetin korunması hakkındaki kanunun 4.maddesini ihlal ettiklerini bu ihlal sebebiyle müvekkilinin davalı bankaya fazla ödeme yaptığını, bu nedenle zarara uğradığını, bu zararın tespitini ve ayrıca tespit olunan zararın 3 katını tazminat olarak talep ettiklerini belirterek kredi kullanım tarihinden itibaren ticari avans faizi ile birlikte müvekkiline ödenmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalıdan alınmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir....

Davacı vekili 08/11/2016 tarihli dilekçesinde özetle; müvekkilinin davalı bankanın Cihangir şubesinden 11/03/2011 tarihinde 75.000,00 TL tutarında 60 ay vadeli konut kredisi kullandığını, davalı bankanın da aralarında bulunduğu Türkiye’de faaliyet gösteren 12 bankanın 21/08/2007-22/09/2011 tarihleri arasında mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri konusunda anlaşma ve uyumlu eylem içerisinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı rekabetin korunması hakkındaki kanunun 4.maddesini ihlal ettiklerini bu ihlal sebebiyle müvekkilinin davalı bankaya fazla ödeme yaptığını, bu nedenle zarara uğradığını, bu zararın tespitini ve ayrıca tespit olunan zararın 3 katını tazminat olarak talep ettiklerini belirterek kredi kullanım tarihinden itibaren ticari avans faizi ile birlikte müvekkiline ödenmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalıdan alınmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir....

Konkordato şirketlerin veya bireylerin , alacaklılara borcunu ödemesi için oluşturulan sistemdir. Kısaca bir borç yapılandırma anlaşmasıdır. Borçlarını düzenlemek ve bu vesile ile de ödemek için zamana ihtiyacı olan, şartları uygun herkes konkordato ilan edebilir....

Kentsel dönüşüm kapsamında 2014 yılından sonra yapılan taşınmazlarda daire satın alanların tapu harcı ödemeleri geri alınabiliyor.  6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun veya kamuoyunun bildiği adıyla Kentsel Dönüşüm Yasası hem vatandaşlara hem de müteahhitlere önemli haklar ve muafiyetler sağlıyor. Kiraz, bu kapsamda 25 Temmuz 2014 tarihinden sonra gayrimenkul alan ve satanların, ilk satışlarda geçerli olmak üzere, ödedikleri tapu harcı ücretlerini geri alabilecekler. Harç muafiyeti hem inşaat yapılmadan önceki yapıları hem de inşaat yapıldıktan sonraki yapılardaki ilk satışları kapsıyor....

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir (TMK m.175). Bu durumda, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesi koşulları kusurlu olan davacı kadın yararına gerçekleşmemiştir. O halde, davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir....

Konkordato şirketlerin veya bireylerin , alacaklılara borcunu ödemesi için oluşturulan sistemdir. Kısaca bir borç yapılandırma anlaşmasıdır. Borçlarını düzenlemek ve bu vesile ile de ödemek için zamana ihtiyacı olan, şartları uygun herkes konkordato ilan edebilir....

Konkordato şirketlerin veya bireylerin , alacaklılara borcunu ödemesi için oluşturulan sistemdir. Kısaca bir borç yapılandırma anlaşmasıdır. Borçlarını düzenlemek ve bu vesile ile de ödemek için zamana ihtiyacı olan, şartları uygun herkes konkordato ilan edebilir....

Konkordato şirketlerin veya bireylerin , alacaklılara borcunu ödemesi için oluşturulan sistemdir. Kısaca bir borç yapılandırma anlaşmasıdır. Borçlarını düzenlemek ve bu vesile ile de ödemek için zamana ihtiyacı olan, şartları uygun herkes konkordato ilan edebilir....

Davacı vekili 08/11/2016 tarihli dilekçesinde özetle; müvekkilinin davalı bankanın Cihangir şubesinden 11/03/2011 tarihinde 75.000,00 TL tutarında 60 ay vadeli konut kredisi kullandığını, davalı bankanın da aralarında bulunduğu Türkiye’de faaliyet gösteren 12 bankanın 21/08/2007-22/09/2011 tarihleri arasında mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri konusunda anlaşma ve uyumlu eylem içerisinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı rekabetin korunması hakkındaki kanunun 4.maddesini ihlal ettiklerini bu ihlal sebebiyle müvekkilinin davalı bankaya fazla ödeme yaptığını, bu nedenle zarara uğradığını, bu zararın tespitini ve ayrıca tespit olunan zararın 3 katını tazminat olarak talep ettiklerini belirterek kredi kullanım tarihinden itibaren ticari avans faizi ile birlikte müvekkiline ödenmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalıdan alınmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir....

TAHLİYE DAVALARI : Kira sözleşmesine bağlı olarak açılan tahliye davaları 6570 sayılı kanunla düzenlenmiştir. Bu kanun belediye teşkilatı olan yerler ile iskele, liman ve istasyon taşınmazlarına uygulanır. Bunun dışındaki taşınmazlara Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır....

Konkordato şirketlerin veya bireylerin , alacaklılara borcunu ödemesi için oluşturulan sistemdir. Kısaca bir borç yapılandırma anlaşmasıdır. Borçlarını düzenlemek ve bu vesile ile de ödemek için zamana ihtiyacı olan, şartları uygun herkes konkordato ilan edebilir....

Davacı vekili 08/11/2016 tarihli dilekçesinde özetle; müvekkilinin davalı bankanın Cihangir şubesinden 11/03/2011 tarihinde 75.000,00 TL tutarında 60 ay vadeli konut kredisi kullandığını, davalı bankanın da aralarında bulunduğu Türkiye’de faaliyet gösteren 12 bankanın 21/08/2007-22/09/2011 tarihleri arasında mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri konusunda anlaşma ve uyumlu eylem içerisinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı rekabetin korunması hakkındaki kanunun 4.maddesini ihlal ettiklerini bu ihlal sebebiyle müvekkilinin davalı bankaya fazla ödeme yaptığını, bu nedenle zarara uğradığını, bu zararın tespitini ve ayrıca tespit olunan zararın 3 katını tazminat olarak talep ettiklerini belirterek kredi kullanım tarihinden itibaren ticari avans faizi ile birlikte müvekkiline ödenmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalıdan alınmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir....

Kentsel dönüşüm kapsamında 2014 yılından sonra yapılan taşınmazlarda daire satın alanların tapu harcı ödemeleri geri alınabiliyor.  6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun veya kamuoyunun bildiği adıyla Kentsel Dönüşüm Yasası hem vatandaşlara hem de müteahhitlere önemli haklar ve muafiyetler sağlıyor. Kiraz, bu kapsamda 25 Temmuz 2014 tarihinden sonra gayrimenkul alan ve satanların, ilk satışlarda geçerli olmak üzere, ödedikleri tapu harcı ücretlerini geri alabilecekler. Harç muafiyeti hem inşaat yapılmadan önceki yapıları hem de inşaat yapıldıktan sonraki yapılardaki ilk satışları kapsıyor....

Davacı vekili 08/11/2016 tarihli dilekçesinde özetle; müvekkilinin davalı bankanın Cihangir şubesinden 11/03/2011 tarihinde 75.000,00 TL tutarında 60 ay vadeli konut kredisi kullandığını, davalı bankanın da aralarında bulunduğu Türkiye’de faaliyet gösteren 12 bankanın 21/08/2007-22/09/2011 tarihleri arasında mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri konusunda anlaşma ve uyumlu eylem içerisinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı rekabetin korunması hakkındaki kanunun 4.maddesini ihlal ettiklerini bu ihlal sebebiyle müvekkilinin davalı bankaya fazla ödeme yaptığını, bu nedenle zarara uğradığını, bu zararın tespitini ve ayrıca tespit olunan zararın 3 katını tazminat olarak talep ettiklerini belirterek kredi kullanım tarihinden itibaren ticari avans faizi ile birlikte müvekkiline ödenmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalıdan alınmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir....

Konkordato şirketlerin veya bireylerin , alacaklılara borcunu ödemesi için oluşturulan sistemdir. Kısaca bir borç yapılandırma anlaşmasıdır. Borçlarını düzenlemek ve bu vesile ile de ödemek için zamana ihtiyacı olan, şartları uygun herkes konkordato ilan edebilir....

Konkordato şirketlerin veya bireylerin , alacaklılara borcunu ödemesi için oluşturulan sistemdir. Kısaca bir borç yapılandırma anlaşmasıdır. Borçlarını düzenlemek ve bu vesile ile de ödemek için zamana ihtiyacı olan, şartları uygun herkes konkordato ilan edebilir....

Konkordato şirketlerin veya bireylerin , alacaklılara borcunu ödemesi için oluşturulan sistemdir. Kısaca bir borç yapılandırma anlaşmasıdır. Borçlarını düzenlemek ve bu vesile ile de ödemek için zamana ihtiyacı olan, şartları uygun herkes konkordato ilan edebilir....

Konkordato şirketlerin veya bireylerin , alacaklılara borcunu ödemesi için oluşturulan sistemdir. Kısaca bir borç yapılandırma anlaşmasıdır. Borçlarını düzenlemek ve bu vesile ile de ödemek için zamana ihtiyacı olan, şartları uygun herkes konkordato ilan edebilir....

Konkordato şirketlerin veya bireylerin , alacaklılara borcunu ödemesi için oluşturulan sistemdir. Kısaca bir borç yapılandırma anlaşmasıdır. Borçlarını düzenlemek ve bu vesile ile de ödemek için zamana ihtiyacı olan, şartları uygun herkes konkordato ilan edebilir....

Konkordato şirketlerin veya bireylerin , alacaklılara borcunu ödemesi için oluşturulan sistemdir. Kısaca bir borç yapılandırma anlaşmasıdır. Borçlarını düzenlemek ve bu vesile ile de ödemek için zamana ihtiyacı olan, şartları uygun herkes konkordato ilan edebilir....

Konkordato şirketlerin veya bireylerin , alacaklılara borcunu ödemesi için oluşturulan sistemdir. Kısaca bir borç yapılandırma anlaşmasıdır. Borçlarını düzenlemek ve bu vesile ile de ödemek için zamana ihtiyacı olan, şartları uygun herkes konkordato ilan edebilir....

Konkordato şirketlerin veya bireylerin , alacaklılara borcunu ödemesi için oluşturulan sistemdir. Kısaca bir borç yapılandırma anlaşmasıdır. Borçlarını düzenlemek ve bu vesile ile de ödemek için zamana ihtiyacı olan, şartları uygun herkes konkordato ilan edebilir....

Konkordato şirketlerin veya bireylerin , alacaklılara borcunu ödemesi için oluşturulan sistemdir. Kısaca bir borç yapılandırma anlaşmasıdır. Borçlarını düzenlemek ve bu vesile ile de ödemek için zamana ihtiyacı olan, şartları uygun herkes konkordato ilan edebilir....

Konkordato şirketlerin veya bireylerin , alacaklılara borcunu ödemesi için oluşturulan sistemdir. Kısaca bir borç yapılandırma anlaşmasıdır. Borçlarını düzenlemek ve bu vesile ile de ödemek için zamana ihtiyacı olan, şartları uygun herkes konkordato ilan edebilir....

Konkordato şirketlerin veya bireylerin , alacaklılara borcunu ödemesi için oluşturulan sistemdir. Kısaca bir borç yapılandırma anlaşmasıdır. Borçlarını düzenlemek ve bu vesile ile de ödemek için zamana ihtiyacı olan, şartları uygun herkes konkordato ilan edebilir....

Konkordato şirketlerin veya bireylerin , alacaklılara borcunu ödemesi için oluşturulan sistemdir. Kısaca bir borç yapılandırma anlaşmasıdır. Borçlarını düzenlemek ve bu vesile ile de ödemek için zamana ihtiyacı olan, şartları uygun herkes konkordato ilan edebilir....

Konkordato şirketlerin veya bireylerin , alacaklılara borcunu ödemesi için oluşturulan sistemdir. Kısaca bir borç yapılandırma anlaşmasıdır. Borçlarını düzenlemek ve bu vesile ile de ödemek için zamana ihtiyacı olan, şartları uygun herkes konkordato ilan edebilir....

Konkordato şirketlerin veya bireylerin , alacaklılara borcunu ödemesi için oluşturulan sistemdir. Kısaca bir borç yapılandırma anlaşmasıdır. Borçlarını düzenlemek ve bu vesile ile de ödemek için zamana ihtiyacı olan, şartları uygun herkes konkordato ilan edebilir....

Konkordato şirketlerin veya bireylerin , alacaklılara borcunu ödemesi için oluşturulan sistemdir. Kısaca bir borç yapılandırma anlaşmasıdır. Borçlarını düzenlemek ve bu vesile ile de ödemek için zamana ihtiyacı olan, şartları uygun herkes konkordato ilan edebilir....

Konkordato şirketlerin veya bireylerin , alacaklılara borcunu ödemesi için oluşturulan sistemdir. Kısaca bir borç yapılandırma anlaşmasıdır. Borçlarını düzenlemek ve bu vesile ile de ödemek için zamana ihtiyacı olan, şartları uygun herkes konkordato ilan edebilir....

Davacı vekili 08/11/2016 tarihli dilekçesinde özetle; müvekkilinin davalı bankanın Cihangir şubesinden 11/03/2011 tarihinde 75.000,00 TL tutarında 60 ay vadeli konut kredisi kullandığını, davalı bankanın da aralarında bulunduğu Türkiye’de faaliyet gösteren 12 bankanın 21/08/2007-22/09/2011 tarihleri arasında mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri konusunda anlaşma ve uyumlu eylem içerisinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı rekabetin korunması hakkındaki kanunun 4.maddesini ihlal ettiklerini bu ihlal sebebiyle müvekkilinin davalı bankaya fazla ödeme yaptığını, bu nedenle zarara uğradığını, bu zararın tespitini ve ayrıca tespit olunan zararın 3 katını tazminat olarak talep ettiklerini belirterek kredi kullanım tarihinden itibaren ticari avans faizi ile birlikte müvekkiline ödenmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalıdan alınmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir....

Kentsel dönüşüm kapsamında 2014 yılından sonra yapılan taşınmazlarda daire satın alanların tapu harcı ödemeleri geri alınabiliyor.  6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun veya kamuoyunun bildiği adıyla Kentsel Dönüşüm Yasası hem vatandaşlara hem de müteahhitlere önemli haklar ve muafiyetler sağlıyor. Kiraz, bu kapsamda 25 Temmuz 2014 tarihinden sonra gayrimenkul alan ve satanların, ilk satışlarda geçerli olmak üzere, ödedikleri tapu harcı ücretlerini geri alabilecekler. Harç muafiyeti hem inşaat yapılmadan önceki yapıları hem de inşaat yapıldıktan sonraki yapılardaki ilk satışları kapsıyor....

Boşanma öncesi eşler aralarında anlaşarak sözleşme hazırlamış ve mal paylaşımına gitmişlerse sahip olunan konutu aralarında anlaştıkları şekilde satabilir veya birbirlerine devredebilir. Anlaşma olmadığında ise; hâkim boşanmaya konu olan olayların özellikleri, aile bireylerinin ekonomik durumu, bireylerin sosyal durumları ve çocukların menfaatlerini de göz önünde bulundurarak, evde kimin kalacağına, dolayısı ile boşanma davasında müşterek konutun kime tahsis edileceğine ve eşyaların nasıl değerlendirileceğine dava süresi boyunca tedbiren ve boşanma kararı ile birlikte kesin olarak karar verir....

ARACIN DEĞER KAYBINI KİM TALEP EDEBİLİR? Meydana gelen trafik kazasında kusuru bulunmayan araç sürücüsü aracında oluşan maddi hasarın tespitini ve değer kaybının karşılanmasını talep edebilir. ARAÇ DEĞER KAYBI KİMDEN TALEP EDİLEBİLİR? Kusursuz araç sürücüsünün aracında meydana gelen zararı, kazaya kusuruyla sebep olan araç sürücüsü karşılamak zorundadır. Yani, araç değer kaybına ilişkin talepler kusurlu araç sürücüsüne ve onun trafik sigortacısına karşı ileri sürülür.Talepler sigorta şirketine yazılı olarak iletilmelidir....

Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret, iş sözleşmesinin askıya alınmasından önce hak kazanılan son ücret olmalıdır. İkramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır. Oysa davacıya yol ve yemek sosyal hakları sağlandığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmayıp, kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamasına esas ücret belirlenirken davacı işçiye sağlanan bu sosyal hakların parasal karşılığının da çıplak ücrete eklenmesi gerekmektedir. Yapılacak iş davacıya sağlanan yol ve yemek sosyal haklarının gerekirse ilgili Ticaret ve Sanayi Odasına sorulmak suretiyle parasal karşılığı tespit edilerek tazminata esas ücret eklenmek suretiyle hesaplama yapılıp, davacının yapmış olduğu ödemeler mahsup edilerek çıkacak sonuca göre karar vermektir. Mahkemece bu husus gözetilmeksizin davacının kıdem ve ihbar tazminatına esas ücretinin eksik şekilde belirlenmesi hatalı olup bozma nedenidir....

II. Aile konutu MADDE 194 :''Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini  “tapu müdürlüğünden” isteyebilir. Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.''...

Çek esas itibariyle bir ödeme aracı olduğu için çekte vadeden farklı olarak kısa ibraz süreleri vardır. 1-Çek keşide edildiği yerde ödenecekse on gün, 2-Keşide edildiği yerden başka yerde ödenecekse bir ay içinde muhatap bankaya ibraz edilmelidir. 3-Ödeneceği yerden başka bir yerde keşide edilen çek, keşide yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay ve ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.  TTK md. 814: 1-“Hamilin , cirantalarla, düzenleyen ve diğer çek borçlularına karşı sahip olduğu başvurma hakları, ibraz süresinin bitiminden itibaren üç yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. 2- Çek borçlularından birinin diğerine karşı sahip olduğu başvurma hakları , bu çek borçlusunun çeki ödediği veya çekin dava yolu ile kendisine karşı ileri sürüldüğü tarihten itibaren üç yıl geçmekle zamanaşımına uğrar....

Mahkemece, "tarafların eşit kusurlu davranışlarıyla evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" kabul edilerek tarafların boşanmalarına karar verilmiş ise de; yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davacı kocanın birlik görevlerini yerine getirmediği, eşini uzun süreli olarak ailesinin yanına bıraktığı ve hastalığı ile ilgilenmediği, eşine "konuşma hakkın yok, seni sevmiyorum" diyerek duygusal şiddet uyguladığı, buna karşılık, davacı kadının da eşine beddua ettiği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olan olaylarda, davacı kocanın davalı kadına nazaran daha ziyade kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Mahkemece bu yön nazara alınmadan tarafların eşit kusurlu olarak kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı kadının maddi-manevi tazminat (TMK.d.174/1-2) isteklerinin reddi doğru olmamıştır.  ...

İŞ MAHKEMELERİNDE ARABULUCULUK 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 25.10.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Özellikle zamanaşımı, kanun yollarına başvuru süresi ve zorunlu arabuluculuk konularında yeni düzenlemeler içeren kanun, yayınlandığı tarih itibari ile yürürlüğe girmiştir.  Ancak iş davalarında dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin 3, 11 ve 12. Maddelerinin yürürlük tarihi ise 01.01.2018 olarak belirlenmiştir. Kanun, aynı zamanda 6325 sy Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’ nda da bir takım değişiklikler yapmıştır....

Sigorta Primleri Eksik Yatırılan İşçinin  Hakları Bir işçinin işe girdiği gün dahil olmak üzere çıkış yaptığı güne kadar işveren tarafından sigortasının eksiksiz şekilde yapılması zorunludur. İşverenin, işçinin gerçek maaşı üzerinden  aldığı brüt tutarını hesaplayarak sigorta primlerini ilgili kuruma yatırması gerekmektedir. Uygulamada  bu primlerin asgari ücretten gösterilerek SGK’ya bildirilmesi gereken tutardan düşük bildirildiği görülmektedir. Çoğu zaman bu duruma işçiler sessiz kalsa da işçiler nezdinde büyük mağduriyetler yaşattığı kuşkusuzdur....

TAHLİYE DAVALARI : Kira sözleşmesine bağlı olarak açılan tahliye davaları 6570 sayılı kanunla düzenlenmiştir. Bu kanun belediye teşkilatı olan yerler ile iskele, liman ve istasyon taşınmazlarına uygulanır. Bunun dışındaki taşınmazlara Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır....

Nafaka Çeşitleri Nelerdir? Yardım Nafakası Herkes, kendi üstsoy altsoy hısımları ile kardeşlerine yardım edilmediği takdirde yoksulluğa düşmesi muhtemel durumda ise o kişilere yardım nafakası vermekle yükümlüdür. Ancak burada karşımıza kanunda belirtildiği üzere refah prensibi çıkmaktadır. (TMK 364/2) Yardım nafakası ödeyecek kişinin refah içerisinde bulunması gerekmektedir. ...

Evlililk Yapan Kadının Kıdem Tazminatı Hakkı Var Mıdır ? 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinin evlenen kadının kıdem tazminatı hakkına ilişkin bölümü şu şekildedir : ‘ … feshedilmesi veya  kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.” İş kazasıyla birlikte sağlık müdahalesi gerçekleştirilir. İşyeri kaza raporu düzenlenerek, tutanağa iki şahit adı yazılır ve imzaları alınır. Kaza, bağlı bulunan kolluk birimine (Emniyet veya Jandarma) bildirilir. Kaza, bağlı bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Birimine bildirilir....

İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları İş Kazası Halinde Yapılması Gerekenler İş kazasının meydana gelmesiyle birlikte işçi ve işverene bazı hususlarda yükümlülükler doğmakta, bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ise tarafların sorumluluğuna neden olmaktadır. İşbu nedenle iş kazasının meydana gelmesi halinde yapılacak işlemler şu şekildedir : İş kazasıyla birlikte sağlık müdahalesi gerçekleştirilir. İşyeri kaza raporu düzenlenerek, tutanağa iki şahit adı yazılır ve imzaları alınır. Kaza, bağlı bulunan kolluk birimine (Emniyet veya Jandarma) bildirilir. Kaza, bağlı bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Birimine bildirilir....

HANGİ DURUMLARDA DAVA AÇILABİLİR ? Boşanma davası sonucunda nafaka talebinde bulunan eş, boşanmadan kaynaklanan hayat standardındaki düşüşü bir nebze giderebilmek istemektedir. Ancak, zaman içerisinde değişen ekonomik şartlar ve kişilerin artan ihtiyaçları nedeniyle, kimi zaman nafaka miktarının yetmemesi durumu gündeme gelebilmektedir. “Alınan nafakanın yetmemesi durumunda bireyler haklı gerekçelere dayanarak nafaka arttırma davası açabilmektedirler.”...

İŞE İADE DAVASI HAKKINDA İşe iade davasının öngörülmesinin sebebi işverenin işçiyi keyfi olarak işten çıkarmasının önüne geçmektir. İşçi ancak kanunda yazan haklı sebepler dahilinde işten çıkarılabilir. İşten çıkarılan işçi 1 ay içerisinde iade davası açarak işverenin işten çıkarma gerekçesini geçersiz saydırabilir. İşe iade davası haksız gerekçelerle işten ayrılan bir işçinin açacağı dava ile çalıştığı işyerine geri dönmesidir. İş hukuku kapsamında işe iade davası iş güvencesi kapsamında bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Bu davada görevli mahkeme iş mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise işverenin ikametgah yeri veya işçinin işini yaptığı işyerinin bulunduğu yer mahkemesidir. ...

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi boyunca kasıtlı bir suç işlenmez ve yükümlülüklere uygun davranılırsa ceza kararının ortadan kaldırılması ve davanın düşmesine yol açan bir cezanın bireyselleştirilmesi kurumudur (CMK md.231)....

İHBAR TAZMİNATI NEDİR? İş sözleşmesini sonlandırmak isteyen işçi işverene ya da iş sözleşmesini sonlandıracak işveren işçiye iş sözleşmesinin sonlandırılacağını İş Kanunu’nda belirtilidiği üzere belirli bir süre önceden haber vermekle yükümlüdür. Mevcut bu durum İş Kanunu’nda ihbar süresi olarak adlandırılır....

VERASET İLAMI NEDİR? Veraset, bir kimsenin ölümünün ardından o kişinin mal varlığının mirasçılarına geçmesinde denmektedir. Miras bırakan kimseye muris denmektedir.Veraset ilamı (Mirasçılık Belgesi) ise kanuni mirasçıları (varisleri) ve bunların miras paylarını gösteren resmi belgedir. ...

KIDEM TAZMİNATI NEDİR? Kıdem tazminatı, yasada belirtilen asgari bir çalışma süresini dolduran işçinin iş akdinin yasada belirtilen nedenlerden biriyle son bulması halinde, işçiye (ya da mirasçılarına) kıdemi ve son aldıkları ücret dikkate alınarak işverence ödenmesi gereken bir miktar paradır....

DEVREMÜLK VE DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİ- İPTAL VE CAYMA HAKKI Devremülk sözleşmesi, mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı ve ya bağımsız bölümün yılın belirli dönemlerinde ve yıl içerisinde en az on beş gün olmak üzere mülkiyet hakkının devremülk alıcısı ile satıcısı arasında yazılı olarak şartlara bağlandığı resmi şekilde yapılan sözleşmedir. Yasal mirasçılık, miras bırakanın iradesine bağlı olmayan ve miras bırakanın ölümü üzerine doğrudan kanundan kaynaklanan bir miras hukuku statüsüdür. Kanuni mirasçılık Medeni Kanun’un 495-501 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre yasal mirasçılar, miras bırakanın kan hısımları, evlatlık ve altsoyu ile sağ kalan eştir ( MK m. 495-501). Atanmış mirasçı, miras bırakanın kendi özgür iradesiyle mirasının bir kısmını veya tamamını belirli bir kişiye bırakmasıyla mirasçı olan kişidir....

Mirasta mal paylaşımı sırasında tereke üzerinde miras hakkına sahip “yasal mirasçı” ve “atanmış mirasçı” olmak üzere iki tür mirasçılık biçimi vardır. Yasal mirasçılık, miras bırakanın iradesine bağlı olmayan ve miras bırakanın ölümü üzerine doğrudan kanundan kaynaklanan bir miras hukuku statüsüdür. Kanuni mirasçılık Medeni Kanun’un 495-501 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre yasal mirasçılar, miras bırakanın kan hısımları, evlatlık ve altsoyu ile sağ kalan eştir ( MK m. 495-501). Atanmış mirasçı, miras bırakanın kendi özgür iradesiyle mirasının bir kısmını veya tamamını belirli bir kişiye bırakmasıyla mirasçı olan kişidir....

Anlaşmalı boşanma için kanuni olarak evliliğin 1 yıl sürmesi gerekmektedir. Boşanmanın gerçekleşebilmesi için tarafların tüm konularda (Nafaka, Mal Paylaşımı, Çocukların Velayeti v.b) bir anlaşma sağlaması ve bu anlaşmayı bir anlaşmalı boşanma protokolüne bağlamaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında hakimin boşanmaya karar verebilmesi için tarafların durşmada hazır bulunması, hakim önünde protokolün kendilerine ait olduğunu beyan etmeleri gerekmektedir. Bu davada her hangi bir boşanma nedeni ileri sürmeye gerek yoktur. Taraflardan biri duruşmada hazır bulunmazsa anlaşmalı boşanma gerçekleşmez....

6763 sayılı Kanun’un 34 maddesi ile Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) değiştirilmiş ve uzlaştırma kapsamına giren suçların kapsamı genişletilmiştir. Hırsızlık, dolandırıcılık ve tehdit gibi suçlar açıkça sayılmak suretiyle uzlaştırma kapsamına alınmıştır. Bununla birlikte önceki düzenlemede etkin pişmanlık kapsamında olduğu için uzlaştırma kapsamı dışında kalan şikayete bağlı suçlar, etkin pişmanlığa dair hükmün kaldırılması nedeniyle uzlaştırma kapsamına girmiştir. ...

İcra İflas Kanunu md 344 : Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir. Borçlunun, nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açmış olması halinde, ileri sürdüğü sebepler göz önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uygulanması bu davanın sonuna bırakılabilir....

Velayet hakkı kural olarak, küçüklerin ve istisnai hallerde kısıtlıların bakım ve korunmalarının sağlanması için onların şahısları ve malları üzerinde ana-babanın sahip oldukları görev, yetki ve hakların bütünü şeklinde tanımlanır. Velayet hakkı sadece ana babaya aittir, başkasına bırakılamaz....

Mal rejimlerine ilişkin kurallar TMK’nun 202-281. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Uygulamada eşler arasındaki mevcut mal rejimin sona erdiğinde mal rejiminin tasfiyesi yani mal varlığının paylaşılması zorunlu değildir. Mal rejiminin tasfiyesi için eşler arasında mal rejimi ile ilgili usulüne uygun olarak açılmış bir dava bulunması gerekir. Usulüne uygun olarak açılmış bir dava bulunmakla birlikte, davalının açtığı bir karşı dava ya da birleşen dava yoksa onun mal rejimine yönelik ileri süreceği alacak, takas gibi talepler sonuç doğurmaz. ...

TMK 175. Maddesinde düzenlenmiştir: ‘’Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.’’...

İşverenin iflas etmesi halinde işçilik hak ve alacakları imtiyazlı alacaklardan sayılmakta ve korunmaktadır. İflasın açılmasıyla birlikte müflisin haczi kabil olan tüm malları bir masa olarak oluşturulur ve işverenin iflas etmesiyle birlikte iflas masası iş sözleşmesinin tarafı haline gelmektedir. Dolayısıyla iflasın açılmasıyla birlikte işveren masaya ait mallar üzerindeki tasarruf yetkisini kaybetmekte ve bu borçlar iflas masası tarafından ödenmektedir....