Ölüm belgesi hem noterlerden hem de Sulh Hukuk Mahkemelerinden alınabilmektedir. Dolayısıyla veraset ilamı ücreti değişiklik göstermektedir.

Ölüm belgesi noterden alınacaksa bunun ücreti 120 TL civarı olmaktadır. Mirasçılık belgesi almak için mahkemeye başvurulacaksa harç ve gider avansı için 150 TL civarı masraf yatırmak gerekmektedir. Dava sonuçlandıktan sonra mahkemeler gider avansından kalan kısmı iade etmektedirler. Ayrıca Veraset ilamı noter ücreti ve mahkeme masraflarının her yıl değişmektedir.