Av. Zekiye Kuşgöz | MAL PAYLAŞIMI DAVASINDA İHTİYATİ TEDBİR
Av. Zekiye Kuşgöz, 1989 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 2013 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.
16872
post-template-default,single,single-post,postid-16872,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

MAL PAYLAŞIMI DAVASINDA İHTİYATİ TEDBİR

MAL PAYLAŞIMI DAVASINDA İHTİYATİ TEDBİR

Mal paylaşımı davalarında, taraflardan biri elde edebileceği alacağı güvence altına alma amacı ile ihtiyati tedbir talebinde bulunabilir. Burada amaç boşanma davası devam ederken karşı tarafın mal kaçırmasını önleyebilmektir. Üzerine ihtiyati tedbir konulması talep edilen malların değeri, davada talep edilen alacağın değerinden daha yüksek olsa da mahkemece ihtiyati tedbir kararı verilebilir.

Gerek tapu kaydına gerekse trafik tescil kayıtlan üzerine konacak olan tedbirde, bu taşınmaz ve araçların dava sırasında devredilmeleri halinde hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlanabileceği ya da tamamen imkansız hale gelebileceği veya gecikme sebebiyle bir sakınca yahut ciddi bir zarar da doğabileceği endişesi mevcuttur.

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2012/1742 K. 2012/1778 T. 13.3.2012 “Sayın Mahkeme de bu sebeplerle ihtiyati tedbir talebinin HMK.’nun 389 ve devamı maddeleri dikkate alınarak 391/3. maddesi gereğince uygun görür, taleplerin taşınmaz ve araçların sicil kayıtlarına başkasına devirlerinin önlenmesi yönünden davalı oldukları bildirilerek geçici hukuki koruma niteliğindeki ihtiyati tedbir kararı konulması gerekir.”

Mahkeme de Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 389 ve devamı maddelerini dikkate alarak 391/3 maddesi gereğince ihtiyati tedbir talebini uygun görürse, taleplerin taşınmaz ve araçların sicil kayıtlarına başkasına devirlerinin önlenmesi yönünden davalı oldukları bildirilerek geçici hukuki koruma niteliğindeki ihtiyati tedbir kararı koyabilir.