Av. Zekiye Kuşgöz | BOŞANMA DAVASINDAN SONRA YENİDEN EVLENMEK İÇİN BEKLEME SÜRESİ (İDDET MÜDDETİ VE KALDIRILMASI)
Av. Zekiye Kuşgöz, 1989 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 2013 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.
16939
post-template-default,single,single-post,postid-16939,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

BOŞANMA DAVASINDAN SONRA YENİDEN EVLENMEK İÇİN BEKLEME SÜRESİ (İDDET MÜDDETİ VE KALDIRILMASI)

BOŞANMA DAVASINDAN SONRA YENİDEN EVLENMEK İÇİN BEKLEME SÜRESİ (İDDET MÜDDETİ VE KALDIRILMASI)

İddeti Müddeti (Boşanan Kadın İçin Bekleme Süresi) Ne Demektir?

Boşanma davası gerçekleştikten sonra kadının başka birisiyle evlenmek için beklemesi gereken bir müddet vardır, bu müddete iddet müddeti denilmektedir. Bu süre zarfında kadının yeniden evlenebilmesi için iddet müddetinin kaldırılması için davası açması gerekmektedir. İddet müddeti, halk arasında boşanma sonrası bekleme süresi olarak geçmektedir.

İddet müddeti, boşandıktan sonra kadının yeniden evlenmesi için getirilen bir kısıtlamadır. Boşanan erkeğe değil, yalnızca kadına verilen bir kısıtlamadır; erkek boşandıktan sonra istediği zaman evlenebilmektedir.

Kadına verilen bekleme süresi yalnızca bizim ülkemizde olan bir kısıtlama olmayıp birçok Avrupa ülkelerinde olan bir hukuki düzenlemedir.

Türk Medeni Kanunu’nun 132. Maddesinin birinci fıkrasında belirtilmiştir;

“Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.”

İddet müddetinin amacı boşanan kadının olası bir hamileliğinde doğacak olan çocuğun soybağının belirlenmesidir. Öz bir cümle ile bekleme süresinin amacı söz konusu bu süre içerisinde doğacak olan çocuğu korumaktır. Daha doğru deyişle soybağının karışmaması adına getirilen bir düzenlemedir.

Boşanma Sonrası Kadının Yeniden Evlenmek İçin Ne Kadar Süre Beklemesi Gerekir?

Boşanma davasından sonra kadının yeniden evlenebilmesi için boşandığı tarihten itibaren 300 gün (10 ay) beklemesi gerekmektedir. Kadının boşanma tarihinden itibaren olan tarih, boşanma davasının kesinleştiği tarihtir. Boşanma davasında verilen boşanma kararının kesinleşme prosedürü bulunmaktadır. Öncelikle mahkeme tarafından verilen  gerekçeli karar her iki tarafa tebliğ edilecektir. Kanuna ve usule uygun tebligat yapıldığı takdirde kararın tebliğ edilmesinden itibaren karara itiraz süresi başlayacaktır. Karara yasal süre içerisinde itiraz edilmediği takdirde karar kesinleşecektir. Boşanma kararına davalı ya da davacı itiraz ettiği takdirde karar kesinleşmemiş olacaktır.

Kadının doğum yapması ile söz konusu bu süre sona ermektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 132. Maddesinin 2. Fıkrasında da belirtildiği üzere;

“Doğurmakla süre biter.”

Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığı anlaşıldığı takdirde mahkeme kararıyla bu süre kaldırılabilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 132. Maddesinin 3. Fıkrasında da belirtildiği üzere;

“Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.”

Evliliğini sona erdirdiği eşiyle yeniden evlendiği takdirde iddet müddetine bakılmamaktadır.

Bekleme Süresi Bitmeden Evlenilebilir Mi?

Kadının hamile olmadığını kanıtlamış olduğu mahkeme kararıyla bu süre bitmeden evlenmek mümkündür. Ancak mahkeme kararı olmadan süre bitimini eklemeden evlenebileceği durumlar vardır.

Boşanan kadın ile erkek yeniden evleneceği takdirde bu sürenin bitmesini bekleme süresine bakılmadan evlenebilirler.

Hamile olan kadının doğum yapması ile bu süre sona ermektedir. Başka bir koşula gerek kalmadan başka birisi ile yeniden evlenebilir.

İddet Müddeti İçerisinde Kadının Hamile Kalması veya Doğum Yapması Halinde Ne Yapılır?

Boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren bekleme süresi kadın doğum yaptığı takdirde babalık karinesi gereği çocuğun babası boşanılan koca sayılacaktır. Babalık karinesi, kesin bir karine değildir aksi ispatlanabilir. Bu da demek oluyor ki bu süre içerisinde doğan çocuk aksi ispat edilene kadar boşanılan koca sayılacaktır.

İddet müddeti içerisinde kadın başka birinden hamile kalmışsa, yeniden evlenebilmesi için bu sürenin bitmesini beklemekten başka çare yoktur. Çünkü bu süre içerisinde başkası ile evlenmesi için hamile olmadığını kanıtlayan rapor ile mahkemeye başvurmalıdır. Ancak hamile olan kadın mahkemeden böyle bir karar alamaz. Ayrıca bu süre içerisinde doğum yaptığı takdirde çocuğun babası boşandığı eş olacaktır. Burada yapılması gereken çocuğu önceki kocanın nüfusa kaydettirilmesi, sonrasında da soybağının reddi davası açılmasıdır. SOYBAĞININ (NESEBİN) REDDİ DAVASI

İddet Müddeti (Bekleme Süresi) Nasıl Kaldırılır?

İddet müddeti kendiliğinden bu sürenin (boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren 300 gün) sona ermesiyle kalkar. Bu süreyi beklemek istemeyen taraf, mahkeme kanalıyla iddet müddetinin kaldırılması davası açma yoluna başvurmalıdır. İddet müddetinin kaldırılması için mutlaka mahkeme kararı ile alınması gerekmektedir. Yalnızca hamile olmadığını kanıtlayan resmi sağlık raporu yeterli olmamakta mutlaka mahkeme kararı olmalıdır. İddet müddetinin kaldırılması talebinde bulunarak dava açılması yeterlidir. Bu nedenle dava açacak kişinin kendisi bekleme süresinin kaldırılması için dava açabileceği gibi bir avukat vasıtası ile de dava açabilir. Boşanma sonrası bekleme süresinin kaldırılması, hukuki prosedürleri olan dava türlerindendir. Uzman bir avukat aracılığıyla dava açılması davacı lehine daha hızlı ve hak kaybı olmadan sonuç verebilecektir. Uzman avukat aracılığıyla davanın açılması adına dilekçe yazılması, ilgili yerlere müzekkere yazılıp yazılmadığının tespiti, duruşmalara katılım gibi vekil işlemleri yapılabilmektedir.

İddet Müddetinin Kaldırılması Davası

İddet müddetinin kaldırılması davası, aile mahkemesinde görülmektedir. Kadının yerleşim yerindeki mahkeme yetkilidir.

İddet müddetinin kaldırılması davası ve çekişmesiz dava türüdür, tarafı olmayan hasımsız davalardandır.

İddet Müddetinin Kaldırılması Davası Ne Kadar Sürer?

Dava hukuki durumlara göre süreç değişebilmektedir. Sürecin hızlı sürmesi adına uzman bir avukattan yardım alınmalıdır, 1 hafta ya da 1 aylık süreç içerisinde bu süreç tamamlanabilmektedir. Bir avukat aracılığıyla davanın takibi yapıldığı sürece davanın sonuçlanması oldukça hızlı olacaktır.

İddet müddetinin kaldırılması davası ile bu süre kaldırılmışsa kararın tebliğ edilmesini bekleyerek kesinleşmesini bekleme gereği yoktur, söz konusu ilam yeniden evlenmek için yeterlidir.