Av. Zekiye Kuşgöz | BOŞANMA DAVASI REDDEDİLİRSE TEKRAR DAVA AÇILABİLİR Mİ?
Av. Zekiye Kuşgöz, 1989 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 2013 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.
17050
post-template-default,single,single-post,postid-17050,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

BOŞANMA DAVASI REDDEDİLİRSE TEKRAR DAVA AÇILABİLİR Mİ?

BOŞANMA DAVASI REDDEDİLİRSE TEKRAR DAVA AÇILABİLİR Mİ?

Boşanma davası açılırken usulde yapılacak olan hata veya dava sürecindeki yanlışlıklar nedeniyle açılan boşanma davaları reddedilmektedir. Boşanma davası açılırken ileri sürülen sebepler kadar bu sebeplerin ispatı da önem taşımaktadır. Uygulamada boşanma davasını açan taraf, davaya sebep olarak affedilmiş, eşler arasında halledilmiş eski olaylara ya da ispatı mümkün olmayan olgulara dayanmaktadırlar.  Dava dilekçesindeki ve dava sürecindeki bu önemli hatalar nedeniyle davanın reddedilmesi kaçınılmaz olmaktadır.

Türk Medeni Kanununun madde 164 4. Maddesi ” Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin üzerine boşanmaya karar verilir.”

Kanun koyucunun bu düzenlemeyi yapmaktaki amacı boşanma davasının reddedilmesine rağmen evliliklerini fiili olarak bitirmiş ve uzunca bir süre ayrı yaşayan ve bir türlü bir araya gelemeyen kısaca ortak hayatı sürdürme ihtimali kalmayan eşlere evliliklerini hukuken de sonlandırabilme ve imkanı  tanımaktır.

Fiili aykırılık nedeniyle boşanma davasının  açılabilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekir:

  • Daha önce açılmış ve mahkemece reddedilmiş bir boşanma davasının olması;
  • Daha önce açılmış olan davanın hangi eş tarafından ve hangi  açıldığı önem taşımamaktadır. Burada önemli olan daha önce bir boşanma davasının açılması ve mahkemece reddedilmiş olmasıdır.
  • Boşanma davasının reddi kararının kesinleşmesinden itibaren en az üç yıl geçmiş olması gerekir.

Burada açılan ve reddedilen boşanma kararının kesinleşmiş olması ve bu kesinleşme kararının üzerinden 3 yıl geçmesi gereklidir. Eğer açılan boşanma davası feragat ile sonuçlanmış ise, fer feragatin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra fiili aykırılık nedenine dayanılarak yeni boşanma davası açılabilir.