Av. Zekiye Kuşgöz | EVLİLİKTE EŞE ŞİDDETİN CEZASI
Av. Zekiye Kuşgöz, 1989 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 2013 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.
17047
post-template-default,single,single-post,postid-17047,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

EVLİLİKTE EŞE ŞİDDETİN CEZASI

EVLİLİKTE EŞE ŞİDDETİN CEZASI

 

UZAKLAŞTIRMA KARARI 

6284 sayılı “AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR” Kanun, şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenlemektedir.

Bu kanunla şiddet; fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görme ya da acı çekme ile sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketler olarak tanımlanmıştır.

Uygulamada sıklıkla kadının, kocanın evden uzaklaştırılması için aldığı bir karar olsa da, şiddet uygulayan kişi kadın ise, evden uzaklaştırma kararını erkek de alabilecektir.

EVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI NASIL ALINIR?

Şiddete uğrayan kadın ya da erkek tarafından, kolluk kuvvetine (polis, jandarma) müracaat ederek veya bulunulan ildeki Aile Mahkemesi’ne başvuru yapılarak uzaklaştırma kararı alınabilir. Bu kararın alınabilmesi için herhangi bir delil, belge sunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Kişinin şiddete uğradığını beyan etmesi halinde şiddet uygulayan hakkında uzaklaştırma kararı verilmektedir.

EVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARININ ÇEŞİTLERİ

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesi Hakkındaki Kanun uyarınca hüküm altına alınan koruma tedbirleri, önleyici tedbir ve koruyucu tedbir olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Koruyucu koruma tedbirleri kendi içerisinde, mahkemenin verdiği koruyucu tedbirler ve mülki amirin (valinin) verdiği koruyucu tedbirler olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Önleyici tedbirler ise kural olarak hakim tarafından verilmektedirler.

UZAKLAŞTIRMA KARARININ KAPSAMI

Mahkemece verilecek koruma tedbiri kararı yalnızca evden uzaklaştırmadan ibaret değildir. Mahkemece kişinin evden uzaklaştırılmasının yanı sıra başka koruma tedbirlerine de hükmedilebilir.

Mahkeme tarafından verilebilecek koruma tedbiri niteliğindeki kararlar genel olarak aşağıdaki gibidir;

Mağdura Karşı Hakaret ve Tehdit Yasağı Getirilmesi

Mahkemece, şiddet uygulayanın şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması yönünde karar verilebilir.

Evden Uzaklaştırma Kararı

Mahkemece, şiddet uygulayanın ortak konuttan  veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi yönünde karar verilebilir.

Adrese Yaklaşmama Kararı

Mahkemece, şiddet uygulayanın korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve iş yerine yaklaşmaması yönünde karar verilebilir.

Çocuklara Yaklaşmama Kararı

Yine, şiddet uygulayanın çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması hatta gerekli görülmesi halinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına ve  çocuklarına (kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere) yaklaşmaması yönünde karar verilebilir.

Eşyalara Zarar Verme Yasağı

Mahkemece, şiddet uygulayanın korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi yönünde karar tesis edilebilir.

İletişim Kurma Yasağı

Mahkemece, şiddet uygulayanın korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi yönünde karar tesis edilebilir.

Silah Bulundurma Yasağı

Mahkemece, şiddet uygulayanın bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi yönünde karar verilebilir. Şiddet uygulayan, silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile mahkemece bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı dahi kurumuna teslim etmesine hükmedilebilir.

Alkol ve Uyuşturucu Kullanma Yasağı

Mahkemece, şiddet uygulayanın  korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dahil, muayene ve tedavisinin sağlanması yönünde karar verilebilir.

Sağlık Kuruluşuna Başvurma ve Tedavi Olma Zorunluluğu

Mahkemece, şiddet uygulayanın bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavi olması için karar tesis edilebilir.

EVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARININ SÜRESİ 

Uzaklaştırma (tedbir) kararı ilk defasında en fazla altı ay için verilebilir.

Ancak şiddet veya şiddete uğrama tehlikesi devam ediyor ise, kişi bulunduğu Aile Mahkemesi’ne dilekçe ile müracaat ederek  tedbir süresinin uzatılmasını , tedbirlerin değiştirilmesini talep edebilir.

EVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Uzaklaştırma ve koruma kararlarına ilişkin tedbir talepleri mahkemelerin yoğunluk durumuna göre değişmekle birlikte aynı gün içerisinde ya da 1-2 gün içerisinde çıkmaktadır.