Av. Zekiye Kuşgöz | DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI-TRAFİK SİGORTASI- KASKO SİGORTASI-SORUMLULUK
Av. Zekiye Kuşgöz, 1989 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 2013 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.
16647
post-template-default,single,single-post,postid-16647,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI-TRAFİK SİGORTASI- KASKO SİGORTASI-SORUMLULUK

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI-TRAFİK SİGORTASI- KASKO SİGORTASI-SORUMLULUK

 

T.C.
Yargıtay
17. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/10247
Karar No:2016/621

Taraflar arasındaki maddi manevi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davalı  vekili, müvekkilinin kazaya karışan XXX plakalı aracın kasko sigortacısı olduğunu,  ihtiyari  mali mesuliyet sigortasının da poliçe teminat kapsamında bulunduğunu, bu nedenle müvekkili şirketin zorunlu mali sorumluluk sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısımdan sorumluluğunun söz konusu olacağını, davanın zorunlu trafik sigortası olan A.A.Ş.’ye ihbarını talep ettiklerini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla zorunlu trafik sigorta hadlerinin üzerinde kalan kısmını poliçede yazılı hadlere kadar temin eder. İhtiyari mali mesuliyet sigortası kapsamının başlangıç noktası, zorunlu trafik sigorta limitinin üzerinde kalan kısımdır. Kapsamın sonu ise ihtiyari malimesuliyet sigortası limitidir. Başka bir ifadeyle gerçek zarar miktarı zorunlu trafik sigorta limitini geçtiği anda  ihtiyari  mali  mesuliyet  sigortası güvencesi başlamakta ve kendi poliçesindeki limit miktarı da sorumluluğun sona erdiği nokta olmaktadır. Bu nedenle zarar, trafik sigortası kapsamında kalmakta ise ihtiyari  mali  mesuliyet sigortacısının sorumluluğundan bahsedilemez.

Somut olayda davalıya ait aracın olay tarihini kapsayan zorunlu trafik sigorta poliçesi dava dışı A A.Ş. tarafından düzenlenmiştir. Dosya kapsamına göre kaza tarihinde zorunlu trafik sigorta poliçesi limiti 175.000 TL’sıdır. Davalı B A.Ş. ise davalıya ait aracın ihtiyari mali mesuliyet sigorta şirketi olup, zorunlu trafik sigorta limitinin üzerinde kalan bir hasar bulunması halinde poliçe limiti ile zarardan sorumlu olacaktır. Davalı sigorta şirketi vekili bu hususu cevap dilekçesinde bildirmiş ve davanın A A.Ş.’ye ihbarını talep etmiştir. 
Hükme esas alınan bilirkişi raporuna göre davalı olayda %25 oranında kusurludur. Mahkemece davalının sorumlu olacağı kabul edilen maddi tazminat miktarı, zorunlu trafik sigorta teminatı ve limiti içinde kaldığından, maddi tazminat talebi yönünden davalı B.A.Ş. hakkındaki davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu biçimde ihtiyari  mali  mesuliyet  sigorta şirketi olan davalının destek tazminatından sorumlu tutulması doğru görülmemiştir.