Av. Zekiye Kuşgöz | AYIPLI ARAÇTA TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI
Av. Zekiye Kuşgöz, 1989 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 2013 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.
16728
post-template-default,single,single-post,postid-16728,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

AYIPLI ARAÇTA TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

AYIPLI ARAÇTA TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/16076K. 2017/12704

T. 18.12.2017“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)

Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı Asil … ile davalı … vekili avukat…’nun gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R

Davacı, davalı … A.Ş.’den 29.07.2013 tarihinde … marka araç satın aldığını, aracın teslim alınmasından 3 ay sonra otomatik şanzıman/vites sisteminde arıza yaşanması nedeniyle 12.11.2013 tarihinde şanzıman sisteminin tamamen değiştirildiğini ancak kısa zaman sonra aynı arızanın nüksetmesi nedeniyle 04.04.2014 tarihinde ikinci defa şanzıman değişikliği yapıldığını, aynı sorunun üçüncü kez tekrarlaması nedeniyle davalının..’da bulunan servisinden 02.07.2014 tarihinde randevu alındığını ancak davacının İstanbul’a taşınması nedeniyle bu randevuya gidilemediğini, aracın satın alındığı tarihten kısa süre sonra ortaya çıkan ve tamir ve değişimlere rağmen giderilemeyen bu arıza nedeniyle gizli ayıplı olduğunu ileri sürerek, aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine karar verilmesini istemiştir.
Davalılar, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, tüketicinin 4. maddede düzenlenen seçimlik haklardan onarım hakkını kullandıktan sonra malın ayıpsız misliyle değiştirilmesini isteyebilmesi için garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla 1 yıl içerisinde en az 4 defa veya garanti süresi içerisinde 6 defa malın arızalanması ile birlikte aynı zamanda bu arızanın maldan yararlanamamayı sürekli kılması gerektiği hususunda tereddüt bulunmadığı; Somut olayda da, davacının aracı iki kez şanzıman arızası nedeniyle onarım görmüş olduğu, davacının seçimlik hakkını bu şekilde kullanmış bulunduğu; ancak malın üçüncü kez arızalandığı ifade edilmesine rağmen bu hususun ispat edilemediği, kaldı ki yönetmelikte aranan 4 defa arızalanma ve bununla birlikte maldan yararlanamamanın sürekli olması şartlarının gerçekleşmediği; Sunulan servis kayıtlarından da anlaşılacağı üzere, aracın halen davacı tarafından kullanılmakta olduğu ve rutin servis kontrollerinin de yaptırılmış olduğu; Bu itibarla davacının, malın onarılması seçimlik hakkını kullanması nedeniyle artık misliyle değiştirilmesi seçimlik hakkını kullanması için yukarıda anılan mevzuat çerçevesinde yasal şartların oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava konusu olayda, davacı henüz garanti kapsamındaki aracın sürekli aynı sebeple arızalanması, parça değişiminin yapılmasına rağmen aracın şanzımanındaki problemin tekrar etmesi nedeni ile gizli ayıplı olduğundan bahisle aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesini istemiş, mahkeme ise tüketicinin 4. Madde’de düzenlenen seçimlik haklardan onarım hakkını kullandıktan sonra malın ayıpsız misliyle değiştirilmesini isteyebilmesi için garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla 1 yıl içerisinde en az 4 defa veya garanti süresi içerisinde 6 defa malın arızalanması ile birlikte aynı zamanda bu arızanın maldan yararlanamamayı sürekli kılması gerektiği hususunda tereddüt bulunmadığı; Somut olayda da, davacının aracı iki kez şanzıman arızası nedeniyle onarım görmüş olduğu, davacının seçimlik hakkını bu şekilde kullanmış bulunduğu; ancak malın üçüncü kez arızalandığı ifade edilmesine rağmen bu hususun ispat edilemediği, kaldı ki yönetmelikte aranan 4 defa arızalanma ve bununla birlikte maldan yararlanamamanın sürekli olması şartlarının gerçekleşmediği ve davacının, malın onarılması seçimlik hakkını kullanması nedeniyle artık misliyle değiştirilmesi seçimlik hakkını kullanması için yukarıda anılan mevzuat çerçevesinde yasal şartların oluşmadığı kabulü ile hüküm tesis etmiştir. Dosya kapsamı incelendiğinde, araçta yapılan onarıma rağmen davacının ayıbın giderilmediği iddiası karşısında araçtaki arızanın üretimden kaynaklı gizli ayıp niteliğinde olup olmadığı ve bu arızanın maldan yararlanmayı sürekli kılıp kılmadığı hususlarında uzman ve tarafsız 3 kişilik heyetten oluşan bilirkişi raporu alınarak, taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine açık, ayrıntılı ve gerekçeli rapor tanziminin sağlanarak hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde hüküm tesis edilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. 
SONUÇ: Yukarıda açıklanan 1. bent gereğince temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.