Av. Zekiye Kuşgöz | TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
Av. Zekiye Kuşgöz, 1989 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 2013 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.
16739
post-template-default,single,single-post,postid-16739,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/18300 K. 2016/7 T. 11.1.2016

KARAR : Davacı, dava dilekçesinde 1203 ada 2 parsel sayılı taşınmazın annesi  adına kayıtlı iken annesinin ölümü ile ilk veraset ilamına göre tek mirasçı olarak görünen davalıya intikal ettiğini, daha sonraki veraset ilamında davacının da mirasçı olarak göründüğünü ancak davalı …’ın davaya konu taşınmazı hileli bir şekilde diğer davalıya devrettiğini, bu durumun kendisini ve diğer kardeşini mağdur ettiğini belirterek, davalı adına bulunan tapu kaydının iptali ile eski hale getirilerek anneleri adına tescilini istemiştir.

Davalı … davanın reddini savunmuş, diğer davalı cevap vermemiştir. Mahkemece kanıtlanamayan davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece davalılar arasında yapılan satış işleminde muvazaa bulunmaması sebebiyle davanın reddine karar verilmiş ise de verilen karar dosya içeriğine uygun düşmemektedir. Davacı, dava dilekçesinde davaya konu 1203 ada 2 Sayılı parselin anneleri…… adına tapuda kayıtlı iken ölümü ile davalı …’ın kendisini tek mirasçı olarak gösteren veraset ilamını ibraz etmek suretiyle adına intikal yaptırdığını, ondan sonra da diğer davalıya sattığını öne sürerek tapu kaydının iptali ile taşınmazın ölü anneleri …. adına tapuya tescilini istemiştir.

Dosyabarasında bulunan ve tapu sicil müdürlüğünde düzenlenen resmi akit tablosunun ekindeki …. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 10.3.2009 tarih ve 2009/256 – 173 Sayılı veraset ilamında 1203 ada 2 Sayılı parselin maliki olan……’ın 14.2.2009 tarihinde vefat ettiği ve geriye tek mirasçı olarak kızı …’ın kaldığı, taşınmazın bu veraset ilamı uyarınca kızı ……’a intikal ettirildikten sonra 27.3.2009 tarihinde …’na satıldığı, ancak davacı tarafından ibraz edilen yine ……Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 31.7.2009 tarih ve 2009/294 – 529 Sayılı veraset ilamında ise ……’ın ölümüyle geride mirasçı olarak …, …… ve …… (……)’ın kaldığı anlaşılmıştır. Hal böyle olunca somut olayda davacının davası, yolsuz tescil (ketmi verese) hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil istemine ilişkindir. Bu sebeple mahkemece bu yönde araştırma ve inceleme yapılması gerekirken davanın muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil davası olarak kabul edilip davalılar arasındaki satış işleminde muvazaa bulunmaması sebebiyle davanın reddine karar verilmesi doğru olmamıştır. Bu durumda mahkemece davanın yolsuz tescil (ketmi verese) hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil istemine dair olduğunun kabulüyle davacı ve davalılardan buna dair delillerinin sorulması, davacı tarafından açıldığı bildirilen hasımlı veraset ilamının iptali davasının sonucunun beklenilmesi ondan sonra toplanan ve toplanacak olan tüm delillerin birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu yazılı olduğu üzere karar verilmiş olması doğru bulunmamıştır.