Av. Zekiye Kuşgöz | BOŞANMADA KUSURLU EŞİN YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİ
Av. Zekiye Kuşgöz, 1989 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 2013 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.
17115
post-template-default,single,single-post,postid-17115,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

BOŞANMADA KUSURLU EŞİN YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİ

BOŞANMADA KUSURLU EŞİN YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİ

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/2518 K. 2015/2882 T. 25.2.2015

• KUSURLU EŞİN YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİ ( Kusurlu Olan Eş Yararına Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmemesi Gerektiği – Türk Medeni Kanununun 175.maddesi Koşullarının Oluşmadığı/Yoksulluk Nafakası İsteğinin Reddedileceği )
 
• BOŞANMA DAVASI ( Kusurlu Olan Eş Yararına Yoksulluk Nafakasına Hükmedilemeyeceği/Nafaka Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği – Maddi ve Manevi Tazminat Taleplerine İlişkin Olarak Ayrıca Vekalet Ücretine Hükmedilmemesinin Doğru Olduğu/Tazminata İlişkin Kararların Boşanmanın Eki Niteliğinde Olduğu )
• VEKALET ÜCRETİ ( Boşanmanın Eki Niteliğindeki Maddi ve Manevi Tazminat Taleplerinin Reddi Veya Kabulü Halinde Taraflar Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmeyeceği – Mahkemece Verilen Kararın Yerinde Olduğu/Boşanma Davası )
4721/m. 175
 
ÖZET : 
1- Boşanmanın eki niteliğindeki maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddi veya kabulü halinde taraflar lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi doğrudur.
2- Boşanmaya sebep olan olaylarda tamamen kusurlu eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedilemez. Davalının yoksulluk nafakası isteğinin reddi gerekir.
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı tarafından, davalı lehine hükmedilen nafakalar ve davalının tazminat taleplerinin reddinden dolayı vekalet ücretine hükmedilmemiş olması yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1- ) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle boşanmanın eki niteliğindeki maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddi veya kabulü halinde taraflar lehine vekalet ücretine hükmedilmemesinin tabii bulunmasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- ) Boşanmaya sebep olan olaylarda davalı kadın tamamen kusurludur. Tamamen kusurlu eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedilemez. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 175. maddesi koşulları oluşmamıştır. Davalının yoksulluk nafakası isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
 
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.02.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.