Av. Zekiye Kuşgöz | BOŞANMA DAVASINDA TARAFLAR EŞİT KUSURLU İSE MADDİ-MANEVİ TAZMİANATA HÜKMEDİLMEZ.
Av. Zekiye Kuşgöz, 1989 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 2013 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.
16614
post-template-default,single,single-post,postid-16614,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

BOŞANMA DAVASINDA TARAFLAR EŞİT KUSURLU İSE MADDİ-MANEVİ TAZMİANATA HÜKMEDİLMEZ.

BOŞANMA DAVASINDA TARAFLAR EŞİT KUSURLU İSE MADDİ-MANEVİ TAZMİANATA HÜKMEDİLMEZ.

YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ

2014/1497E. 2014/11762K. 28.05.2014T.

-BOŞANMA

-EŞİT KUSUR

-MADDİ MANEVİ TAZMİNAT

ÖZET: Boşanma davalarında eşit kusur halinde maddi ve manevi tazminata karar verilemez. Mahkemece davacının (koca) daha ağır kusurlu olduğu kabul edilerek, bu hatalı kusur belirlemesine göre davalı (kadın) yararına maddi manevi tazminata hükmedilmesi yanlış olmuştur.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı (koca) tarafından kusur belirlemesi, nafaka ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı (koca)’nın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz İTİRAZLARI YERSİZDİR.

2-Mahkemece, davacı (koca)’nın daha ağır, davalı (kadın)’ın az kusurlu olduğu kabul edilerek, tarafların boşanmalarına, davalı (kadın) yararına maddi ve manevi tazminatla yoksulluk nafakasına karar verildiği anlaşılmış ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden davacı (koca)’nın eşi ile ilgilenmeyip vaktini kendi ailesiyle geçirdiği, davalı (kadın)’ın ise eşine hakaret ETTİĞİ ANLAŞILMAKTADIR. Tarafların gerçekleşen kusurlu davranışları dikkate alındığında, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına ve boşanmaya neden olan olaylarda eşit kusurlu olduklarının KABULÜ GEREKMEKTEDİR. Boşanma davalarında eşit kusur halinde maddi ve manevi tazminata karar verilemez (TMK. md. 174/1-2). Mahkemece, davacı (koca)’nın daha ağır kusurlu olduğu kabul edilerek, bu hatalı kusur belirlemesine göre davalı (kadın) yararına maddi ve manevi tazminat verilmesi YANLIŞ OLMUŞTUR.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple kusur belirlemesi ve tazminatlar yönünden BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ. 28.05.2014 (Çar.)