Av. Zekiye Kuşgöz | boşanma
Av. Zekiye Kuşgöz, 1989 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 2013 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.
306
archive,tag,tag-bosanma,tag-306,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

boşanma Tag

Mahkemece, "tarafların eşit kusurlu davranışlarıyla evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" kabul edilerek tarafların boşanmalarına karar verilmiş ise de; yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davacı kocanın birlik görevlerini yerine getirmediği, eşini uzun süreli olarak ailesinin yanına bıraktığı ve hastalığı ile ilgilenmediği, eşine "konuşma hakkın yok, seni sevmiyorum" diyerek duygusal şiddet uyguladığı, buna karşılık, davacı kadının da eşine beddua ettiği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olan olaylarda, davacı kocanın davalı kadına nazaran daha ziyade kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Mahkemece bu yön nazara alınmadan tarafların eşit kusurlu olarak kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı kadının maddi-manevi tazminat (TMK.d.174/1-2) isteklerinin reddi doğru olmamıştır.  ...

YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ 2014/1497E. 2014/11762K. 28.05.2014T. -BOŞANMA -EŞİT KUSUR -MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ÖZET: Boşanma davalarında eşit kusur halinde maddi ve manevi tazminata karar verilemez. Mahkemece davacının (koca) daha ağır kusurlu olduğu kabul edilerek, bu hatalı kusur belirlemesine göre davalı (kadın) yararına maddi manevi tazminata hükmedilmesi yanlış olmuştur....

HANGİ DURUMLARDA DAVA AÇILABİLİR ? Boşanma davası sonucunda nafaka talebinde bulunan eş, boşanmadan kaynaklanan hayat standardındaki düşüşü bir nebze giderebilmek istemektedir. Ancak, zaman içerisinde değişen ekonomik şartlar ve kişilerin artan ihtiyaçları nedeniyle, kimi zaman nafaka miktarının yetmemesi durumu gündeme gelebilmektedir. “Alınan nafakanın yetmemesi durumunda bireyler haklı gerekçelere dayanarak nafaka arttırma davası açabilmektedirler.”...

Anlaşmalı boşanma için kanuni olarak evliliğin 1 yıl sürmesi gerekmektedir. Boşanmanın gerçekleşebilmesi için tarafların tüm konularda (Nafaka, Mal Paylaşımı, Çocukların Velayeti v.b) bir anlaşma sağlaması ve bu anlaşmayı bir anlaşmalı boşanma protokolüne bağlamaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında hakimin boşanmaya karar verebilmesi için tarafların durşmada hazır bulunması, hakim önünde protokolün kendilerine ait olduğunu beyan etmeleri gerekmektedir. Bu davada her hangi bir boşanma nedeni ileri sürmeye gerek yoktur. Taraflardan biri duruşmada hazır bulunmazsa anlaşmalı boşanma gerçekleşmez....